Schindler Diversity

Rozmanitost

Schindler má přes 1000 poboček po celém světě a zaměstnává lidi mnoha různých národností a etnik. Vytvořením kultury, ve které jsou zaměstnanci respektováni a ceněni pro své různorodé dovednosti a nápady, můžeme lépe sloužit našim zákazníkům a dosáhnout našich cílů.

Naším cílem je zajistit pracovní prostředí, ve kterém není místo pro diskriminaci jakéhokoliv druhu. Očekáváme, že naši zaměstnanci budou dodržovat vysoké etické standardy, které zahrnují respektování práv a důstojnosti druhých.

Můžeme nabídnout také flexibilní pracovní úvazky, včetně částečných úvazků a sdílení pracovních míst s cílem maximalizovat potenciál našich zaměstnanců.