Schindler Safety

Bezpečnost ve společnosti Schindler

Bezpečnost je pro firmu Schindler zcela zásadní hodnotou. Je součástí všech našich výrobků i služeb stejně jako způsobu, jakým pracujeme. Když jde o bezpečnost a zdraví těch, kteří pro nás pracují, neděláme kompromisy.


Bezpečnost

Více než 58 000 zaměstnanců společnosti Schindler se podílí na tom, že naše výtahy a eskalátory každý den použije více jak jedna miliarda lidí. Bezpečnost je pro každého z našich zákazníků a zaměstnanců na prvním místě.

Věříme, že všem zraněním, pracovním onemocněním a nehodám lze předejít, a v otázkách bezpečnosti a ochrany se snažíme dodržovat ty nejvyšší standardy.

Naše kultura bezpečnosti je založena na zásadách prevence, znalosti rizik, trvalého zlepšování a dodržování pečlivě vyvinutých postupů. V otázkách bezpečnosti a výkonnosti jsme dosáhli rychlého pokroku. Vzhledem k povaze našeho podnikání naši lidé pracují samostatně. Naše kultura bezpečnosti proto může být plně účinná jenom tehdy, když ji každý z nás osobně přijme za svou a bude se jí řídit.

Všechny společnosti skupiny pracující v oboru výtahů a eskalátorů musí dodržovat relevantní právní předpisy. To vyžadují naše zásady i bezpečnostní standardy společnosti. V odůvodněných případech pak mohou zavést i další opatření, která omezí konkrétní identifikovaná rizika. 

Kontakt

Walterovo náměstí 329/3
158 00   Praha 5

Tel.: 257 293 132
Tel.: 844 844 808 (dispečink oprav)
info.cz@schindler.com