Schindler – Privacybeleid

Bedankt voor uw bezoek aan de websites (de "Websites") van Schindler Holding Ltd. en/of haar dochterondernemingen ("Schindler") en voor uw interesse in producten en diensten van Schindler. Uw privacy is belangrijk voor ons en wij willen dat u zich bij een bezoek aan onze Websites op uw gemak voelt. Met het oog hierop hebben wij dit Privacybeleid in het leven geroepen.  

Het Internet is doorgaans geen veilige omgeving. U erkent dat het Internet een open netwerk is en voor iedereen toegankelijk is. Schindler behandelt uw persoonlijke gegevens en informatie ("Persoonlijke Informatie") in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming (d.w.z. Richtlijn 95/46/EG en Richtlijn 2002/58/EG, alsmede alle nationale wetgeving en/of regelgeving ter uitvoering daarvan, zoals deze wetgeving van tijd tot tijd kan gewijzigd of vervangen worden). 
 

1. Wat is het doel en de reikwijdte van dit Privacybeleid?

Dit Privacybeleid beschrijft welk type van Persoonlijke Informatie Schindler verzamelt van gebruikers van de Websites, de wijze van inzameling en de doeleinden waarvoor Schindler dergelijke gegevens kan gebruiken, delen of bekendmaken. De term "Persoonlijke Informatie" zoals gebruikt in dit Privacybeleid verwijst naar gegevens zoals uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, enz. of enige andere gegevens die gebruikt kunnen worden om u te identificeren.

Voor zover is toegestaan onder het toepasselijk recht, gaat u, door gebruik te maken van Schindler Websites, akkoord met de inzameling, het gebruik en de bekendmaking van Persoonlijke Gegevens zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Indien u niet akkoord gaat met dit Privacybeleid, ga dan niet door naar Schindler Websites.
 

2. Welke informatie verzamelen wij over u?

Wij verzamelen Persoonlijke Informatie die u aan ons verstrekt of beschikbaar stelt (bijvoorbeeld door middel van een e-mail of registratieformulier) of die nodig zijn om onze diensten aan u te verlenen en/of te verbeteren, om contact met u op te nemen, om onderzoek te verrichten, en om interne rapportage te verschaffen.

Wij verzamelen Persoonlijke Informatie over u wanneer u zich bij ons registreert (d.w.z. door middel van een registratieformulier, het aanmelden voor een nieuwsbrief) of wanneer u vrijwillig bijvoorbeeld klantenonderzoeken invult, feedback geeft, deelneemt aan wedstrijden of solliciteert voor vacatures door uw curriculum vitae (CV) op onze online werving-Websites te posten.

Schindler zal geen persoonlijk identificeerbare gegevens verzamelen van uw bezoeken aan de Websites behoudens wanneer u deze vrijwillig aan Schindler verstrekt, en zal u niet vragen meer informatie te verstrekken dan noodzakelijk voor het gebruik van de Website.

Indien u verkiest om door ons gevraagde Persoonlijke Informatie achter te houden, zal u mogelijks geen toegang kunnen verkrijgen tot of geen gebruik kunnen maken van bepaalde delen, diensten of functies van de Websites en zullen wij mogelijks niet kunnen reageren op uw vraag.
Wij verzamelen ook informatie over uw gebruik van onze Websites met behulp van cookies. Voor verdere details verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Tot slot, door onze Websites te gebruiken, wordt bepaalde technische en andere niet persoonlijk identificeerbare informatie automatisch door uw computer verstrekt en door ons geregistreerd (zoals uw netwerkadres, het type van uw browser, de website die u naar onze Websites heeft verwezen) voor operationele en veiligheidsdoeleinden en om een beter inzicht te verkrijgen in het gebruik van onze Websites.
 

3. Hoe zullen wij de informatie over u gebruiken?

Uw Persoonlijke Informatie zal worden gebruikt voor het doel dat vermeld wordt in dit Privacybeleid op het moment van inzameling, dat duidelijk blijkt uit de omstandigheden of dat wordt voorzien door de wet. Uw Persoonlijke Informatie zal worden gebruikt voor het beheren, ondersteunen en verkrijgen van feedback over het niveau van onze diensten en om inbreuken op de veiligheid, de wet of onze contractbepalingen te voorkomen.

Verder kunnen wij uw Persoonlijke Informatie gebruiken om u informatie te verstrekken over producten en diensten die u zou verlangen. Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie ook gebruiken voor de marketing van producten en diensten waarvan wij denken dat deze u zouden kunnen interesseren (inclusief via e-mail), of om met u te communiceren. Als u zich wenst af te melden voor het ontvangen van dergelijke communicatie, neem dan contact op met email@schindler.com.

Communicatie of materiaal dat u doorgeeft aan Schindler via e-mail of andere elektronische toestellen, inclusief alle gegevens, vragen, commentaren, suggesties en dergelijke zullen worden behandeld als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. U gaat akkoord dat Schindler zulke communicatie of materiaal kan gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden.

Persoonlijke Informatie wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld of waarvoor zij verder worden verwerkt.
 

4. Uw rechten

U heeft het recht om uw Persoonlijke Informatie vrij te raadplegen, te verbeteren of zich te verzetten tegen het gebruik ervan. Na ontvangst van uw ondertekende aanvraag, en onder voorbehoud van bewijs van identiteit, zal Schindler uw Persoonlijke Informatie verbeteren of verwijderen uit haar databases.

Wij verwijzen u naar de laatste afdeling voor meer informatie over hoe ons te contacteren.

5. Het delen van informatie | Gegevensoverdracht in het buitenland

Aangezien Schindler een internationale en wereldwijd opererende onderneming is, kunnen wij uw Persoonlijke Informatie doorgeven aan andere Schindler-filialen wereldwijd die zulke Persoonlijke Informatie kunnen gebruiken voor de doeleinden opgesomd in dit Privacybeleid, maar die ook akkoord gaan om deze informatie conform dit Privacybeleid te behandelen. Uw Persoonlijke Informatie kan derhalve worden doorgegeven naar landen met een verschillend niveau van gegevensbescherming dan het land waar u uw Persoonlijke Informatie heeft ingediend.

Uw Persoonlijke Informatie kan worden doorgegeven aan derden indien we verplicht zijn dit te doen omwille van de toepasselijke wetgeving, juridische procedures of op verzoek van de rechtbank, rechtshandhavingsdiensten, de overheid of andere wettelijke verzoeken, of indien zulke doorgifte anderszins noodzakelijk is ter ondersteuning van een strafrechtelijk of ander juridisch onderzoek of procedure hier of in het buitenland, of wegens een zwaarwichtig belang van Schindler. Wij zullen uw Persoonlijke Informatie niet verhuren of verkopen aan derden.

Uw Persoonlijke Informatie kan ook worden doorgegeven aan derden, inclusief in het buitenland, die voor ons of namens ons optreden, voor de verdere verwerking in overeenstemming met het doel of de doelen waarvoor de gegevens oorspronkelijk werden verzameld.

Uw Persoonlijke Informatie kan rechtmatig worden verwerkt door derden voor dienstverlening (bijvoorbeeld evaluatie van het nut van de Websites, marketing, gegevensbeheer of technische ondersteuning). Deze derden kunnen uw Persoonlijke Informatie uitsluitend verwerken op dezelfde manier als diegene waarop Schindler deze mag verwerken.
 

6. Links naar andere websites

Dit Privacybeleid is uitsluitend van toepassing op Schindler Websites, en niet op websites van derden. Wij kunnen links verstrekken naar andere websites waarvan wij denken dat deze van belang kunnen zijn voor u. Echter, vanwege de aard van het internet, kunnen wij de privacynormen van zulke websites niet garanderen noch de verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van andere websites dan Schindler Websites.

Dit Privacybeleid is niet bestemd om van toepassing te zijn op gekoppelde, niet-Schindler websites. Telkens wanneer u een link naar een andere website opent, dient u voorzichtig te zijn en het privacybeleid te lezen van de betreffende website.
 

7. Cookies

Wanneer u één van onze Websites bezoekt, kunnen wij een aantal gegevens op uw computer opslaan in de vorm van een "cookie". Voor verdere details verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Voor meer informatie over cookies, raadpleeg www.allaboutcookies.org of www.aboutcookies.org.
 

8. Sociale Media Plugins

Social Bookmarks (d.w.z. bladwijzers voor sociale netwerken, zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Google+ of LinkedIn) maken het mogelijk voor gebruikers van bepaalde sociale-mediaplatforms om links van geselecteerde Schindler Websites op hun bijpassende sociale-mediaprofiel te plaatsen teneinde deze op te slaan als favoriet of te delen met hun sociale-mediacontacten.

Schindler Websites kunnen Social Bookmarks bevatten die identificeerbaar zijn door middel van hun respectieve "delen" knoppen. Het openen van één van onze Websites kan ertoe leiden dat Social Bookmarks cookies op uw computer instellen en, indien u bent ingeschreven op een sociale-mediaplatform, dat het mogelijk wordt voor de exploitanten ervan om uw gebruik van de Websites bij te houden, tenzij u de aanvaarding en opslag van cookies in uw browserinstellingen heeft uitgeschakeld of gedeactiveerd.

Indien u "delen" knoppen gebruikt op onze Websites zal u worden doorverwezen naar websites beheerd door AddThis en ShareThis. Wij hebben geen controle over de cookies die AddThis en ShareThis instellen wanneer u gebruik maakt van hun diensten. Echter, u kunt zich afmelden van addthis.com cookies en sharethis.com cookies.

Indien u Social Bookmarks gebruikt, zal u identificeerbare informatie verzenden aan het respectieve sociale-mediaplatform. Eventuele opmerkingen of activiteit door personen die gebruik maken van Social Bookmarks wordt niet gecontroleerd noch goedgekeurd door Schindler en Schindler kan hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden. Personen die Schindler's inhoud delen via Social Bookmarks zijn niet bevoegd om te spreken voor Schindler of om Schindler te vertegenwoordigen. Hun standpunten en meningen moeten strikt worden beschouwd als uitgaande van henzelf en niet van Schindler.

Voorts zijn de bepalingen in Schindler's Algemene Voorwaarden en in dit Privacybeleid met betrekking tot links ook van toepassing op Social Bookmarks.
 

9. Webanalyse | Afmelden

Onze Websites gebruiken de technologieën van het webanalysetool Adobe SiteCatalyst® om niet-identificeerbare informatie te verzamelen en informatie samen te voegen teneinde de inhoud van onze Websites te verbeteren of anonieme geaggregeerde statistieken samen te stellen over individuele gebruikers van onze Websites, voor interne en marktonderzoeksdoeleinden.

Indien u niet wil dat uw bezoeken aan onze Websites worden getraceerd door Adobe SiteCatalyst®, kan u zich afmelden met behulp van de volgende link: Afmelden van webanalyse.
 

10. Veiligheidsmaatregelen om uw Persoonlijke Informatie te beschermen

Schindler maakt gebruikt van passende veiligheidsmaatregelen om uw Persoonlijke Informatie redelijkerwijze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of wijziging, toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies en vernietiging.
 

11. Wijzigingen in ons Privacybeleid

Wij kunnen op elke wijze, op elk moment, voor elke reden, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken dit Privacybeleid alsmede de informatie en het materiaal op de Websites aanpassen, aanvullen of verwijderen of anderszins bijwerken. Wij zullen elke update op deze webpagina plaatsen. De laatste regel van dit Privacybeleid geeft aan wanneer het Privacybeleid voor het laatst werd bijgewerkt.
 

12. Hoe ons te contacteren

Indien u vragen heeft over ons Privacybeleid of over de Persoonlijke Informatie die wij over u bezitten, neem dan contact met ons op via email@schindler.com.
 

Laatste update: Mei 2015