Privacy beleid van Schindler

Laatst bijgewerkt april 2021

Bedankt voor uw bezoek aan (een van) de Schindler Group-websites (“sites”) van Schindler Holding Ltd. en/of zijn gelieerde ondernemingen (“Schindler”) en uw interesse in de producten en diensten van Schindler.


1. Inleiding

Bij Schindler streven we ernaar om de privacy en veiligheid van onze gebruikers, klanten, leveranciers en hun vertegenwoordigers te respecteren, met betrekking tot alle producten, diensten, applicaties en websites aangeboden door Schindler Holding Ltd. en gelieerde ondernemingen die optreden als beheerder onder de relevante regels en voorschriften voor gegevensbescherming. U vindt een lijst en de contactgegevens van de beherende Schindler-entiteiten op de volgende pagina: https://www.schindler.com/schindler-in-europe.


2. Doel van de sites

De sites geven informatie over Schindler.

De sites geven algemene informatie over Schindler, zijn producten, oplossingen en diensten, carrièrekansen en informatie voor beleggers.

Sommige sites hebben speciale formulieren waarmee geïnteresseerde bezoekers meer informatie kunnen vragen over de producten en diensten van Schindler.

Informatie over verwerkingsactiviteiten met betrekking tot het rekruteringsportaal van Schindler wordt afzonderlijk verstrekt voordat u zich registreert. Meer informatie vindt u via de volgende link: https://job.schindler.com/.


3. Doel van dit privacy beleid

Het privacy beleid licht toe hoe we uw gegevens behandelen.

Schindler verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. Daarom hebben we dit privacy beleid (“privacy beleid”) opgesteld. Het beschrijft hoe we persoonsgegevens verzamelen en verder verwerken  (i) wanneer u de sites group.schindler.com of gekoppelde sites bezoekt of (ii) in verband met het gebruik van de diensten die Schindler aanbiedt.

Het privacy beleid beschrijft het type persoonsgegevens dat Schindler verzamelt, de verzamelmethode en de doeleinden waarvoor Schindler de persoonsgegevens mag gebruiken, delen of openbaar maken.

In dit privacy beleid verwijst de term “persoonsgegevens” naar informatie die een natuurlijke persoon identificeert of hiervoor kan worden gebruikt.

Het privacy beleid geeft niet noodzakelijk een uitgebreide beschrijving van onze gegevensverwerking. Het is mogelijk dat andere verklaringen inzake gegevensbescherming (of algemene voorwaarden, deelnemingsvoorwaarden of vergelijkbare documenten) van toepassing zijn in specifieke omstandigheden.

Als u ons persoonsgegevens over andere personen verstrekt

Als u ons persoonsgegevens over andere personen verstrekt (bijv. familieleden, collega’s), dient u ervoor te zorgen dat deze personen op de hoogte zijn van deze verklaring inzake gegevensbescherming. U mag hun gegevens uitsluitend verstrekken als u hiervoor de toestemming hebt en hun gegevens correct zijn.

Aanvaarding van dit privacy beleid

Door de sites te gebruiken, aanvaardt u dat uw persoonsgegevens kunnen worden verzameld, gebruikt en bekendgemaakt in overeenstemming met dit privacy beleid. Als u niet akkoord gaat met dit privacy beleid, dient u geen gebruik meer te maken van de sites.


4. Hoe contact met ons opnemen

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit privacy beleid, uw persoonsgegevens of gegevensprivacy bij Schindler, dan kunt u contact met ons opnemen via:

Schindler N.V. , Humaniteitslaan 241 A, 1620 Drogenbos, België
Telefoon: +32 (0)2 535 82 11
E-mail: gdpr.be@schindler.com


5. Hoe we persoonsgegevens verzamelen en verwerken

Wanneer, hoe en welke persoonsgegevens we verzamelen

Schindler verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. We kunnen uw persoonsgegevens verzamelen in het kader van onze activiteiten, onder meer door uw gebruik van onze sites.

Sommige sites hebben speciale formulieren waarmee u meer informatie kunt vragen over producten en diensten van Schindler. Wanneer u een dergelijk verzoek indient of op een andere manier elektronisch informatie doorgeeft aan Schindler (bijv. via een contactformulier, e-mail, door een klantenonderzoek of feedbackformulier in te vullen, door deelname aan een wedstrijd, enz.) kan u worden gevraagd om bepaalde informatie
te verstrekken, waaronder contactgegevens, bijv. uw naam, functie, bedrijf, adres, telefoonnummer, e-mailadres of branche.

We kunnen gegevens over uw apparaat en account verzamelen

U kunt ons ook gegevens verstrekken over uw apparaat, uw klant- of leveranciersaccount, enz. Deze gegevens worden in veel omstandigheden beschouwd als persoonsgegevens die onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming vallen. Als u ervoor kiest om door ons gevraagde persoonsgegevens niet te verstrekken, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde delen, diensten of functies van de sites en dat we uw verzoek niet kunnen beantwoorden.

We kunnen bepaalde technische informatie automatisch registreren

Door onze sites te gebruiken, wordt bepaalde technische en andere informatie automatisch door uw computer bekendgemaakt aan ons (bijv. uw netwerkadres, browser, de site die u naar onze site heeft verwezen). We registreren deze gegevens voor operationele en beveiligingsdoeleinden en om een beter inzicht te krijgen in het gebruik van onze websites. Zie rubriek 15 “Cookies en andere identificatiemiddelen” in dit privacy beleid.


6. Doel van de verwerking, categorieën van persoonsgegevens, rechtsgrond

In de onderstaande tabel ziet u voor welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken (gebruiken, opslaan, delen enz.), welke categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt en wat de rechtsgrond is voor de verwerking.

Doeleinde

Categorieën van persoonsgegevens

Rechtsgrond

Wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief
Dankzij de persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen we u nieuwsbrieven sturen om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten.

Voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, informatie over het product dat of de dienst die u hebt gekocht of waarin u geïnteresseerd bent

We verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming om onze nieuwsbrieven te ontvangen. De verwerking van uw persoonsgegevens is wettelijk toegestaan, ​​omdat we u zo onze nieuwsbrieven kunnen bezorgen. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden.
Wanneer u een contactverzoek verzendt
Dankzij de persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen we uw verzoek verwerken en beantwoorden.
Contactgegevens en informatie over uw contactverzoekDe verwerking van uw persoonsgegevens is wettelijk toegestaan, ​​omdat we zo uw verzoek kunnen behandelen en passend beantwoorden.
Wanneer u een media-aanvraag verzendt
Dankzij de persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen we uw media-aanvraag verwerken en beantwoorden.
Contactgegevens en informatie over uw media-aanvraagDe verwerking van uw persoonsgegevens is wettelijk toegestaan, ​​omdat we zo uw aanvraag kunnen behandelen en passend beantwoorden.
Wanneer u een account aanmaakt op onze sites
Dankzij de persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken, kunnen we een account voor u aanmaken en beheren op onze sites.

Voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, toegewezen accountnummer en het door u gekozen wachtwoord

De verwerking van uw persoonsgegevens is wettelijk toegestaan, ​​omdat we zo uw account kunnen beheren en onderhouden. U kunt uw account op elk gewenst moment sluiten.

Wanneer u solliciteert
Dankzij de persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen we uw sollicitatie verwerken.

Meer informatie vindt u via de link naar de carrièrewebsite, die een afzonderlijk privacy beleid heeft: https://job.schindler.com/.

Contactgegevens, uw schriftelijke kandidatuur, cv en certificaten/diploma’sWe verwerken uw persoonsgegevens met het oog op een arbeidsovereenkomst. We doen dit op basis van de stappen die nodig zijn om een ​​contract af te sluiten.

Wanneer u ons callcenter belt in noodsituaties
Dankzij de persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen we met u communiceren in noodsituaties en een ​​hulpdienst toewijzen.

We kunnen details van de communicatie opnemen voor zover toegestaan ​​door de geldende wetgeving.

Voor- en achternaam, locatie, telefoonnummer, contactgegevens, andere informatie om uw oproep te kunnen beantwoorden en een ​​hulpdienst toe te wijzen

We verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften. De verwerking van uw persoonsgegevens is wettelijk toegestaan, ​​omdat we zo de noodsituatie kunnen beoordelen en een hulpdienst toewijzen.

Wanneer u ons callcenter belt voor algemene vragen
Dankzij de persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen we uw vraag verwerken en beantwoorden.
Voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, informatie over uw vraag en over het gerelateerde product of de gerelateerde dienst

De verwerking van uw persoonsgegevens is wettelijk toegestaan, ​​omdat we zo uw vraag kunnen behandelen en passend beantwoorden.

Wanneer u deelneemt aan klantonderzoeken
Dankzij de persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen we uw feedback over onze producten en diensten verzamelen, onze producten en diensten beoordelen, analyseren en verbeteren en onze werknemers opleiden.
Voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, uw feedback over onze producten of dienstenDe verwerking van uw persoonsgegevens is wettelijk toegestaan, ​​omdat we zo onze relatie met u kunnen beheren en onze producten en diensten verbeteren.
Wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden
De persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken stellen ons in staat onze producten en diensten en aanverwante activiteiten, bijv. uitnodigingen voor evenementen, telefonisch, per e-mail of anderszins aan u aan te bieden.
Voor- en achternaam, bedrijfsnaam, functie, adres, e-mailadres, telefoonnummer, eventueel verdere gegevens die nodig zijn ten behoove van marketingdoeleinden. De verwerking van uw persoonsgegevens is rechtmatig, aangezien dit noodzakelijk is om u onze producten en diensten aan te kunnen bieden.

7. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

We doen niet aan geautomatiseerde besluitvorming of profilering

We gebruiken de persoonsgegevens die we van u verzamelen, niet om beslissingen te nemen die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerking. Daarnaast worden uw gegevens nooit automatisch verwerkt om bepaalde persoonlijke aspecten te evalueren.


8. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Schindler doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens alleen worden verwerkt zolang dit nodig is voor de doeleinden beschreven in dit privacy beleid. We verwerken en bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is:

  • voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld;
  • voor de uitvoering van onze contractuele verplichting, d.w.z. voor de volledige duur van de bedrijfs- of arbeidsrelatie (aanvang, uitvoering en einde van het contract);
  • voor de naleving van wettelijke verplichtingen of andere doeleinden die met de verwerking worden nagestreefd, ook na de duur ervan, in overeenstemming met de wettelijke bewaar- en documentatieverplichtingen.

Persoonsgegevens kunnen ook worden bewaard:

  • gedurende de periode waarin vorderingen kunnen worden ingesteld tegen Schindler of
  • voor zover we anderszins wettelijk verplicht zijn dit te doen of
  • als legitieme bedrijfsbelangen een langere bewaring vereisen (bijv. voor bewijs- en documentatiedoeleinden).

Zodra uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden, worden ze zo volledig mogelijk verwijderd of geanonimiseerd.


9. Overdracht van persoonsgegevens aan andere partijen (binnen of buiten de EER)

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

We kunnen, naar aanleiding van een geldig juridisch proces zoals een huiszoekingsbevel, dagvaarding of gerechtelijke/gouvernementele beslissing, toegang verlenen tot alle informatie (waaronder categorieën van persoonsgegevens) die wordt verstrekt aan Schindler, om in regel te zijn met het proces en om onze rechten en eigendommen te beschermen. Indien gerechtvaardigd, kunnen we tot deze informatie ook toegang verlenen in speciale noodsituaties waarbij de fysieke veiligheid in gevaar is.

Schindler behoudt zich bovendien het recht voor om informatie van of over u aan derden bekend te maken in geval van een fusie, overname, faillissement of verkoop van (nagenoeg) alle activa van Schindler.

We delen uw persoonsgegevens met andere Schindler-entiteiten en derden buiten Schindler

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan andere Schindler-entiteiten en aan derden aan wie de betrokken Schindler-entiteit deze verwerking of een deel ervan uitbesteedt. Dit kunnen bijvoorbeeld aanbieders van e-marketingdiensten zijn, hostingproviders, technische ondersteuning en andere relevante profielen.

Ze verwerken de persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden in dit privacy beleid en verbinden zich ertoe de gegevens in overeenstemming ermee te behandelen. Ze mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken op dezelfde manier als Schindler.

We kunnen uw persoonsgegevens overdragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Aangezien Schindler een internationaal actief bedrijf is, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgestuurd naar landen met een ander niveau van gegevensbescherming dan het land van waaruit u de gegevens hebt verzonden. Bij een overdracht van persoonsgegevens naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zorgt Schindler er systematisch voor dat een passend beschermingsniveau van de persoonsgegevens is gewaarborgd door goedgekeurde middelen (bijv. contractuele standaardclausules voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de modelclausules van de Europese Commissie). Voor meer informatie over deze maatregelen (waaronder kopieën, indien relevant) neemt u contact op met Schindler via de onderstaande contactgegevens.

We verkopen uw persoonsgegevens niet

Tenzij anders vermeld in dit privacy beleid of in andere verklaringen inzake gegevensbescherming voor specifieke omstandigheden, verkopen, verhandelen, licentiëren of verhuren we uw persoonsgegevens niet aan derden buiten Schindler.


10. Uw rechten

Hoe toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en uw andere rechten laten gelden

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door een verzoek te sturen naar: gdpr.be@schindler.com

Vermeld uw persoonlijke gegevens en voeg een identiteitsbewijs toe (bijv. een kopie van uw identiteitskaart of rijbewijs). Als het verzoek door iemand anders wordt ingediend zonder bewijs dat het van u afkomstig is, wordt het afgewezen.

Houd er rekening mee dat Schindler buitensporige of onrechtmatige verzoeken kan afwijzen.

Uw rechten kunnen ook worden beperkt wanneer Schindler een hoger belang of wettelijke verplichting heeft om uw persoonsgegevens te blijven verwerken.

1. Toegangsrechten en dataportabiliteit

U hebt het recht om bevestiging te krijgen of Schindler uw persoonsgegevens verwerkt en, zo ja, om toegang te krijgen tot een kopie ervan. Voor extra kopieën kunnen we eventueel een redelijke vergoeding aanrekenen.

Voor bepaalde gegevens hebt u ook het recht op dataportabiliteit.

2. Gegevensnauwkeurigheid: recht op rectificatie en recht op gegevens wissen

U kunt uw persoonsgegevens laten corrigeren of verwijderen, op voorwaarde dat aan de toepasselijke wettelijke vereisten wordt voldaan. Het recht op wissen kent verschillende uitzonderingen, meer bepaald voor persoonsgegevens waarvan de verwerking noodzakelijk is om geschillen te onderbouwen of om te voldoen aan de wettelijke bewaarvoorschriften.

3. Verwerkingsbeperkingen: recht op beperking, recht van bezwaar en recht op intrekken van toestemming

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

  • We geven aan uw verzoek gevolg als uw persoonsgegevens worden verwerkt in ons legitieme belang of dat van derden,
  • tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen aanvoeren.

Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing hebt u het recht om op elk moment bezwaar aan te tekenen.

Wanneer de verwerking berust op toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken (zonder afbreuk te doen aan de verwerking vóór de intrekking).

4. Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, met name de autoriteit voor gegevensbescherming die bevoegd is voor uw woonplaats of de toezichthoudende autoriteit voor Schindler:

Belgium
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35,
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
email : contact@apd-gba.be
website : https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be


11. Hoe we uw persoonsgegevens beschermen

Beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens

We doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beveiligen en hanteren een gepast informatiebeveiligingsbeleid, regels en technische maatregelen om de persoonlijke informatie in ons beheer te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, oneigenlijk gebruik of bekendmaking, ongeoorloofde wijzigingen en onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies.

Al onze medewerkers, partners, consultants, werknemers en gegevensverwerkers (i.e. degenen die uw persoonsgegevens namens ons verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden) die toegang hebben tot en betrokken zijn bij de verwerking van uw persoonsgegevens, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid ervan te respecteren.


12. Persoonsgegevens van kinderen

Persoonsgegevens van kinderen worden niet verzameld

Schindler verzamelt geen informatie van kinderen, tenzij onbewust. Als Schindler vaststelt dat een kind persoonsgegevens heeft verstrekt, zal het zich inspannen om de informatie uit zijn bestanden te verwijderen.


13. Links naar andere websites

We kunnen links naar andere websites dan die van Schindler aanbieden

Dit privacy beleid is alleen van toepassing op de sites en niet op websites die eigendom zijn van derden. We kunnen links aanbieden naar andere websites die volgens ons interessant zijn voor u. Wegens de aard van het internet kunnen we de privacy normen van deze
websites echter niet garanderen. We zijn evenmin verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites dan die van Schindler.

Dit privacy beleid is niet van toepassing op gekoppelde websites die geen eigendom van Schindler zijn. Wanneer u een link naar een andere website opent, dient u voorzichtig te zijn en het privacy beleid van de betreffende website te lezen.


14. Gebruik van social media plug-ins

Hoe we sociale bladwijzers gebruiken (bijv. Facebook, Twitter of LinkedIn)

Als u sociale bladwijzers gebruikt, stuurt u identificeerbare informatie naar het betreffende sociale media-platform. Opmerkingen of activiteiten van personen die sociale bladwijzers gebruiken, worden niet gecontroleerd of onderschreven door Schindler en Schindler is evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijke opmerkingen. Personen die de inhoud van Schindler delen via sociale bladwijzers, spreken niet in naam van of vertegenwoordigen niet de mening van Schindler. Hun meningen moeten als strikt persoonlijk worden beschouwd en niet als die van Schindler.

Dit privacy beleid is niet van toepassing op gekoppelde websites die geen eigendom van Schindler zijn. Wanneer u een link naar een andere website opent, dient u voorzichtig te zijn en het privacy beleid van de betreffende website te lezen.

De bepalingen over links naar andere websites in de algemene voorwaarden van Schindler en in dit privacy beleid zijn ook van toepassing op sociale bladwijzers.

Sites van derden en sociale media-platforms mogen uw persoonsgegevens verzamelen.

Als u sociale bladwijzers gebruikt, stuurt u identificeerbare informatie naar het betreffende social media-platform. Opmerkingen of activiteiten van personen die sociale bladwijzers gebruiken, worden niet gecontroleerd of onderschreven door Schindler en Schindler is evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijke opmerkingen. Personen die de inhoud van Schindler delen via sociale bladwijzers spreken niet in naam van of vertegenwoordigen niet de mening van Schindler. Hun meningen moeten als strikt persoonlijk worden beschouwd en niet als die van Schindler.

Sites van derden en sociale media-platforms mogen uw persoonsgegevens verzamelen

Als u sociale bladwijzers gebruikt, stuurt u identificeerbare informatie naar het betreffende social media-platform. Opmerkingen of activiteiten van personen die sociale bladwijzers gebruiken, worden niet gecontroleerd of onderschreven door Schindler en Schindler is evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijke opmerkingen. Personen die de inhoud van Schindler delen via sociale bladwijzers spreken niet in naam van of vertegenwoordigen niet de mening van Schindler. Hun meningen moeten als strikt persoonlijk worden beschouwd en niet als die van Schindler.

Dit privacy beleid is niet van toepassing op gekoppelde websites die geen eigendom van Schindler zijn. Wanneer u een link naar een andere website opent, dient u voorzichtig te zijn en het privacy beleid van de betreffende website te lezen.


15. Cookies en andere identificatiemiddelen

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein gegevensbestand dat een website op de computer of het mobiel apparaat van de bezoeker opslaat. Ze worden op grote schaal gebruikt om websites (efficiënter) te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website.

Hoe we cookies gebruiken

Onze websites gebruiken cookies, pixeltags en andere vormen van identificatie en lokale opslag (hierna gezamenlijk “cookies” genoemd) om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website en van websites van ons netwerk. Zo kunnen we u een goede ervaring bieden wanneer u onze website en websites van ons netwerk bezoekt en kunnen we onze websites en diensten verbeteren.

Meer informatie over de cookies die we op onze sites gebruiken vindt u in ons cookiebeleid.


16. Wijzigingen aan het privacy beleid

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment delen van dit privacy beleid te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. We zullen dergelijke wijzigingen melden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.