In de kijker in de eerste editie van onze STARS nieuwsbrief: het « Challengers Team » van Cosmo. Ze stralen energie en dynamisme uit! Bravo!

Contact

Schindler N.V.

Bronstraat 15
1060 Brussel

Tel. +32 (0)2 535 82 11
Fax +32 (0)2 535 82 82

Storingsdienst Tel. 0800 170 70

In het kader van het STARS programma zijn er 5 regionale Challengers Teams. En wat is hun rol, zult u zich afvragen. Als ambassadeurs zijn zij het aanspreekpunt van jullie allemaal en vormen zij de schakel tussen de Directie en het veld. Zij leveren constructieve kritiek en doen voorstellen om ons bedrijf te verbeteren.

Vandaag hebben we het genoegen u het « Challengers Team » van Cosmolift voor te stellen :

 

Legende foto (van links naar rechts) : Lien Brailly, Jan Samaey, Brian Bruers, Jan Lauriks en Jonas Versluys


De leden van het Challengers Team oefenen verschillende functies uit zoals blijkt hieronder :

  • Brian Bruers, Monteur NI
  • Benjamin Damman, Verkoop NI
  • Kristof Declerck, Senior Onderhoudstechnicus
  • Jan Samaey, Onderhoudstechnicus
  • Jonas Versluys, Service Leader,
  • Stefanie Van Laecke en Lien Brailly, Human Resources & Boekhouding leveranciers

Het « Challengers Team »  van Cosmolift is reeds vier keer samengekomen met Jan Lauriks, Algemeen Directeur van Cosmolift. Op basis van feedback van het terrein hebben ze aan drie topics  gewerkt, waarvoor ze concrete lokale acties konden nemen :
 

 

De performantie en de verbetering ervan.
Na brainstormen werden concrete acties opgezet voor een betere opvolging  van het ontwikkelingsplan  van de medewerkers die voortaan zal worden uitgeschreven en waarbij minstens 2 evaluatie-momenten per jaar zullen worden voorzien.
 

 

De verbetering van de samenwerking tussen teams onderling 
Dankzij een duidelijke taakverdeling  en meer overleg  tussen afdelingen onderling
 

 

De verbetering van de interne communicatie :

  • door het houden van een tweewekelijkse meeting tussen Service Leader en Supervisor voor een betere  hand-over NI/EI en
  • het versnellen van de bevoorrading van het Schindler materiaal zodat stukken binnen de 24 uur kunnen aangeleverd worden.
     
 

De Challengers ondersteunen ook de verandering d.m.v. de STARS-gedragingen. Elk kwartaal worden twee gedragingen in de verf gezet en dit kwartaal zal de focus liggen op het STARS gedrag nr. 3 (Focus op prioriteiten) en het STARS gedrag nr. 8 (Werken als één team).

 

Wie van de andere 4 Challengers Teams voelt zich geroepen om blijk te geven van evenveel energie als de Challengers van Cosmolift en bijgevolg in hun voetsporen te treden ?