Sterke groei en betere rentabiliteit voor de Schindler groep

19.02.2013

Hoewel de rendabiliteit op de verschillende markten erg uiteenlopend was, is Schindler er in 2012 in geslaagd verder te groeien en haar operationele rendement te verbeteren. De bestellingen stegen met 8,7 % en de omzet is toegenomen met 5,1 %. In de lokale munt omgerekend komt dit neer op een stijging van respectievelijk 8,5 % en 5,0 %. De lift- en roltrappensector vertoont een bedrijfsresultaat van 1029 miljoen Zwitserse franken, wat overeenkomt met een EBIT-marge van 12,5 %. De geconsolideerde winst bedraagt 730 miljoen Zwitserse franken, een duidelijke verbetering ten opzichte van het afgelopen boekjaar.

Contact

Schindler Benelux
Marketing & Communications

Email