Koninklijk Besluit

Het Koninklijk Besluit van 9 maart 2003 (gewijzigd op 17 maart 2005 en 10 december 2012) betreffende de beveiliging van liften is gericht op het verhogen van de veiligheid, de toegankelijkheid en het comfort. Niet alleen voor u als gebruiker, maar ook voor de medewerker van het onderhoudsbedrijf en de medewerkers van de controleorganismen.

Eigenaars of beheerders van een gebouw waar een lift vόόr 1999 geïnstalleerd werd, zijn volgens dit Koninklijk Besluit verplicht om een risicoanalyse te laten uitvoeren door een Externe Dienst voor Technische Controle (EDTC). Vertonen er zich hierbij veiligheidsrisico's, dan zal de installatie gemoderniseerd moeten worden.

Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen van de laatste versie van het Koninklijk Besluit: 10 december 2012. De liftmoderniseringswerken zullen in één keer uitgevoerd worden en zullen niet gespreid in de tijd plaatsvinden, zoals voorzien in het oude KB. De uitvoeringstermijn van de werken zal bepaald worden in functie van de leeftijd van de installatie.

Datum van inbedrijfstelling

Termijn van de (1ste) modernisering

vanaf 1 april 1984

ten laatste 31 december 2014

vanaf 1 januari 1958 tot 31 maart 1984

ten laatste 31 december 2016

vόόr 1 januari 1958

ten laatste 31 december 2022

De gemakkelijkst te moderniseren liften zullen als eerste aangepast worden.

U vindt alle algemene informatie over liften, meer details over de nota en wettelijke referenties terug op de internetsite van FOD Economie:

Contact

Schindler N.V.
Humaniteitslaan 241 A
1620 Drogenbos

Tel. +32 2 535 82 11
Fax +32 2 535 82 82
Storingsinterventie: 0800 170 70
info.be@schindler.com