Voordelen

Elk bedrijf van Schindler houdt zich aan het beloningsbeleid van de Groep, dat rekening houdt met winstgevendheid, interne gelijkheid, individuele prestaties en relevante marktpraktijken. De beloning bij Schindler bestaat uit het basisloon, bonussen en andere voordelen.


Ons beloningsbeleid versterkt een prestatiecultuur en erkent de bijdrage van de medewerkers aan het bedrijf door middel van concurrerende lonen en verantwoorde stimulansen rekening houdend met:

  • winstgevendheid van het bedrijf
  • interne gelijkheid
  • individuele prestaties
  • relevante marktpraktijken

Wij voeren regelmatig loonvergelijkingen uit, niet alleen om onze loonbestanddelen (basisloon, bonus en andere voordelen) af te stemmen op de praktijken in de sector, maar ook om een voortdurende optimalisatie van ons beloningspakket te bevorderen.

Talent & Development Specialist Belux

Femke Bellemans

Tel: 02 535 84 32

jobs.be@schindler.com