Upravljanje pretoka potnikov

Miconic 10® Upravljanje tokovima putnika

Nadogradite sistem liftova Schindler-ovom ponudom dodatnih modula za pogon, upravljanje, bezbednost i funkcionalnost koja pruža niz rešenja, čak i za najzahtevnije korisnike.


Miconic 10®

Miconic 10®

Miconic 10® je sistem zasnovan na veoma jednostavnoj, ali izuzetno efikasnoj ideji.


Vi birate odredište pre nego što uđete u lift, sve ostalo radi Miconic 10®:

  • bira odgovarajući lift,
  • postavite znak na ekranu na izabrani lift,
  • omogućiti svakom putniku da bude blagovremeno postavljen ispred odabranog lifta,
  • saobraćaj ispred liftova je uređen,
  • posebnu pažnju na putnike u invalidskim kolicima i vizuelno oštećene.

Miconic 10® pruža minimalan broj stajališta, a samim tim i optimalno vreme vožnje svakog lifta. Sistem povećava transportne kapacitete i snišavanje vremena putovanja do vašeg odredišta. Rezultati analiza pokazuju da se transportni kapaciteti liftova sa Miconic 10® povećavaju za do 30 procenata u poređenju sa konvencionalnim sistemom.


Moderni Miconic 10 ® za modernizaciju saobraćaja liftova u zgradi. Složenim algoritmom obrađuje složene saobraćajne obrasce koji se menjaju tokom dana, i ključno je da okupi putnike koji polaze sa istog sprata ili dolaze sa njega.

Kontakt

Schindler BH d.o.o.
Fra Anđela Zvizdovića 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: + 387 33 295 210
Faks: + 387 33 295 209
info.ba@schindler.com