Mednarodne kariere

Međunarodne karijere

Schindler Grupa je globalni igrač kome je potrebno visoko talentovano i međunarodno mobilno rukovodstvo sposobno da radi u bilo kom delu našeg poslovanja na bilo kojoj lokaciji. Međunarodni zadaci su ključni deo razvoja ljudskih resursa u Šindler grupi. Nudimo vam mogućnost da svoje talente razvijate u internacionalnoj karijeri, sa mogućnošću unapređenja u seniorski menadžment.


Međunarodni lideri i zadaci su uvek igrali ključnu ulogu u našem uspehu. Međutim, način na koji se naša radna snaga reguliše, organizuje i upravlja radikalno se menja. Rast na tržištima u razvoju povećao je potrebu da kompanije presele svoje zaposlene i pronađu talentovane kadrove širom sveta.

Globalno okruženje

Naše kolege, klijenti i poslovni partneri u današnjem svetskom selu pripadaju različitim nacionalnostima i kulturnim i etičkim grupama. U ovom okruženju je veoma dragoceno za svakog poslodavca ako imate međunarodno radno iskustvo.


Pomoću Šindlera možete da kreirate portfolio izazovnih međunarodnih zadataka upravljanja u bilo kojoj od više od 100 zemalja ili 1.000 mreža širom sveta.


Međunarodni zadatak će vam pružiti mogućnost da razvijete svoje internacionalne veštine u svakodnevnom poznavanju druge kulture, radne etike, poslovne etike i načina života.

Obostrana korist

Međunarodni zadaci su ključni deo razvoja ljudskih resursa u Šindler grupi. Zaposleni imaju koristi od sticanja međunarodnog iskustva, ličnog i profesionalnog rasta i jačanja mogućnosti za promociju. Schindler Grupa ima koristi od prenosa znanja i veština, komplementarnosti tehničkih znanja i sveukupne promocije jedinstvene globalne kulture.

Sveobuhvatna podrška

Šindler je porodična kompanija. Zaposleni i njihove porodice prirodno brinu o pitanjima kao što su: stanovanje, obrazovanje dece, porezi i značaj njihovih karijera. Vodimo računa da se naši zaposleni i njihove porodice nastane na novom mestu sa što manje poteškoća.

Kontakt

Schindler BH d.o.o.
Fra Anđela Zvizdovića 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: + 387 33 295 210
Faks: + 387 33 295 209
info.ba@schindler.com