Koristi - Schindler Slovenija

Koristi

Svaka kompanija Schindler grupe sledi grupnu politiku nadoknade koja uzima u obzir profitabilnost, unutrašnju jednakost, individualne performanse i relevantne tržišne prakse. Nadoknada Šindler grupe uključuje osnovnu platu, bonuse i druge beneficije.


Naša politika nadoknade jača kulturu učinka i ima tendenciju da prepozna doprinos zaposlenih konkurentskim zaradama i podobnim podsticajima, uzimajući u obzir:

  • poslovna profitabilnost,
  • unutrašnja pravda
  • pojedinačne performanse irelevantne tržišne prakse.

Plate se redovno porede sa drugim preduzećima, ne samo da bi se prilagodile komponente nadoknade (osnovna plata, bonus i druge pogodnosti) sa praksom vezanom za industriju, već i da bi se podstakla stalna optimizacija našeg paketa plaćanja.

Kontakt

Schindler BH d.o.o.
Fra Anđela Zvizdovića 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: + 387 33 295 210
Faks: + 387 33 295 209
info.ba@schindler.com