Schindler varnost

Sigurnost u Schindleru

Bezbednost je osnovna vrednost Šindlera. Uključen je u sve naše proizvode i usluge i u naš način rada. U bezbednosti i zdravlju onih koji rade za nas, ne dozvoljavamo sebi da napravimo kompromis.


Bezbednosti

Više od 60.000 Šindlerovih zaposlenih konstantno radi na tome da udovolji milijardama ljudi koji svakodnevno koriste naše liftove i pokretne stepenice. Najvažnija stvar je bezbednost svakog kupca i zaposlenog.


Verujemo da se sve povrede, bolesti i nezgode na radu mogu sprečiti; nastojimo da postignemo najviše standarde bezbednosti i zdravlja.


Naša bezbednosna kultura se zasniva na prevenciji, podizanju svesti o riziku, stalnom usavršavanju i usaglašavanju sa pažljivo osmišljenim procedurama. Brzo smo napredovali u obezbeđivanju sigurnosti.

Zbog prirode naših aktivnosti, naši ljudi rade samostalno. Naša kultura bezbednosti će stoga biti u potpunosti efikasna samo ako bude prihvaćena i postupa u skladu sa njom od strane svakog zaposlenog.


Sve grupne kompanije u aktivnostima liftova i pokretnih stepenica moraju da se pridržavaju zakona koji je na snazi. To je ono što zahtevaju politika i bezbednosni standardi naše grupe.

Kontakt

Schindler BH d.o.o.
Fra Anđela Zvizdovića 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: + 387 33 295 210
Faks: + 387 33 295 209
info.ba@schindler.com