PORT System

U kancelariji

Kreiranje vrednosti za naše klijente možete podržati tako što ćete nastaviti karijeru na nekoj od sledećih pozicija.


Finansije

Radeći za naš finansijski sektor, doprinećete tri definisana zadatka finansijskog tima: održavanju finansijskih sredstava kompanije, obezbeđivanju visokokvalitetnih i efikasnih procedura finansiranja/kontrole, kao i planiranju i nadgledanju poslovanja.


Ljudski resursi

Radeći sa Šindlerovm timom za ljudske resurse, podržaćete liniju menadžmenta i zaposlenih. Doprinećete našem poslovnom uspehu tako što ćete obezbediti 200.000 h200.000 ljudi sa puno posla. Sistemi, alati i procesi sektora ljudskih resursa efikasno podržavaju poslovanje i obezbeđuju pravedan tretman svih zaposlenih.

Kontakt

Schindler BH d.o.o.
Fra Anđela Zvizdovića 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: + 387 33 295 210
Faks: + 387 33 295 209
info.ba@schindler.com